Vývoj softwaru

Webové aplikace
DESKTOPOVÉ APLIKACE

WEBOVÉ APLIKACE

INFORMAČNÍ SYSTÉMY, INTRANET A EXTRANET

Internetové aplikace zaznamenaly v posledních letech obrovský rozmach. Jejich technologický rozvoj přináší řadu výhod, zejména v implementaci aplikací (každý uživatel má nějaký webový prohlížeč). Rychlejší, levnější a bezproblémová aktualizace softwaru, realizace úprav a změn s okamžitým efektem pro všechny uživatele.

Vyvíjíme následující webové aplikace:
Informační systémy

Jakýkoliv podnikový informační systém, který bude využívat webový prohlížeč – např. ERP či CRM.

Intranetové aplikace

Webové aplikace, které jsou využívány pouze pracovníky firmy.

Extranetové aplikace

Připojení vnějších uživatelů k intranetu.

DESKTOPOVÉ APLIKACE

APLIKACE POD OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS

V oblasti vývoje desktopových aplikací vytváříme různé typy softwaru dle jejich rozsahu i zaměření. Zabýváme se vývojem aplikací odpovídajícím potřebám zákazníka. Vývojem evidenčních a databázových systémů, ovládacích desktopových aplikací i uživatelsky zaměřeného zakázkového softwaru. Rovněž se zabýváme vývojem automatických parserů a procesorů velkého množství dat a serverových aplikací zajišťujících různé klientské služby.

Používané technologie

Při tvorbě desktopových aplikací jsou vybírány a využívány technologie přinášející co nejlepší poměr stability, ceny a funkčnosti. Tam, kde je to možné a vhodné, používáme Open Source software.